Denk in mogelijkheden!
Sterk in het fabriceren van prefab beton producten. Meer info
Denk in mogelijkheden!
Sterk in het fabriceren van prefab beton producten. Meer info
Denk in mogelijkheden!
Sterk in het fabriceren van prefab beton producten. Meer info
Denk in mogelijkheden!
Sterk in het fabriceren van prefab beton producten. Meer info

Maatwerk elementen in Prefab beton voor industriële projecten

Toepassing van onze prefab betonelementen reikt verder dan de bouwsector. Ook industriële ondernemingen maken gebruik van onze producten. Voorbeelden hiervan zijn putten voor ondergrondse afvalinzameling, rechtstreekse levering van kelders en putten als installatieruimte, bezinkbassins en waterbuffers, maar ook bijvoorbeeld producten als dakplaten voor Abri’s, poeren voor parkeeroplossingen, reclamezuilen, vloerelementen voor tenten, kabelgoten, wanden, deuren etc.

De mogelijkheden zijn groot. Wij leveren en construeren ieder denkbaar prefab betonproduct en zijn vanwege expertise in maatwerk nauwelijks beperkt in vorm. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Meer informatie